Správa o stave životného prostredia Prešovského kraja k roku 2002

   
Publisher Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum krajinnoekologického plánovania Prešov
Editor RNDr. Peter Proška, Ing. Miriam Rolková, Mgr. Ľubomír Gajdoš a kol.
Cooperation inštitúcie uvedené ako zdroje informácií
Language sk
Level regionálna
Edition I.
Pages 211 strán
Year 2003
Report to download:
Full version: